Aktuell information från föreningen

Det har hänt en hel del sedan säsongen slutade i början på oktober månad 2015 och här kommer en summering av de viktigaste sakerna som behöver belysas

Damfotbollen

Här har rekryteringen av ledarteamet för damlaget skett snabbt och sammanfattningen är att vi är mycket nöjda med att ha fått ihop sju personer som skall sköta damfotbollen kommande år. Ledarsammansättningen framgår av ett tidigare PM på hemsidan.

På spelarsidan har det per dags dato tillkommit fem spelare. Två spelare från 2015 års trupp finns inte med säsongen 2016. Viktoria Kenning har aviserat att hon inte kommer att spela fotboll år 2016 och detsamma gäller Elin Rutberg Pettersson. Tråkigt, men vi hoppas att de skall återkomma i framtiden. De har mycket ogjort på fotbollsplanen och är i rätt ålder för att med sin rutin tillföra mycket till de yngre spelarna.

De nya spelarna är Jenni Suhonen Merilappi, Evelina Bäcklund, Frida Jakobsson, Lina Finnholm samt Amanda Söderholm - alla dessa från Alvik IK. För de utländska spelarna gäller att det nu är helt klart att Fernanda da Silva återkommer 2016. Fortsatt arbete pågår för att ytterligare spetsa spelatruppen inför säsongen 2016. Sammantaget så ser det alltså bra ut så här långt, men utvärderingen från säsongen 2015 visade att det är viktigt att ha en bred och bra trupp för att lyckas bra - sett över de sex månader som seriespelet varar.

Herrfotbollen 

Här är det mycket glädjande att föreningen nu kan meddela att vi även säsongen 2016, kan spela seniorfotboll.

Det som hänt är följande: Efter att diskussionerna med IFK Kalix avslutades på grund av bristande intresse från deras sida - så har många, många med stort "Assihjärta" hört av sig och lovat att ställa upp för att föreningen skall kunna spela seniorfotboll även kommande säsong. Spelare från 2015 års U 17 lag kommer att tillsammans med äldre spelare som självmant sökt sig till klubben att spela i Div 5 år 2016.

Här är det på sin plats att tacka alla de som arbetat för att möjliggöra detta - inte minst viktigt för att alla, det vill säga"de som vill" spela herrfotboll för Assi IF skall ha möjlighet till detta även kommande år.

Paradoxalt sett så var detta ett scenario som "vi inom Assi IF" talade om vid förhandlingarna med IFK - det vill säga att det bör finnas ett "Andra lag" till det 1:a lag som bildas år 2016, annars är det stor risk för att vi tappar spelare på grund av att "att lag saknas" för spelare i åldern 17-20 år.  

Nåväl nu är vi där vi är och sammanfattningsvis kommer ett herrlag att finnas i föreningen även år 2016.

Ett utvecklingsarbete för främst ungdomsledarna har inletts som syftar till att "i grunden" gå igenom alla föreningens områden och stärka upp den framtida organisationen. En intern ungdomsledarutbildning skall genomföras våren 2016 där nytt framtaget material skall implementeras - allt i syfte att bli bättre och attraktivare som förening.


Avslutningsvis önskas ALLA våra läsare en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt Fotbollsår