Utvecklingsfaser

Barn är barn och inte små vuxna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Ungdomsträningen kan delas in i fyra utvecklingsfaser. Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var sak har sin tid och kan inte påskyndas.

Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs omdöme och fingertoppskänsla vid val av träningsmedel. De olika faserna går i varandra. Träningen övergår gradvis från en fas till nästa fas.

Målsättning med ASSI IF:s ungdomsverksamhet:

  • Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel i ASSI IF.
  • Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De ska visa respekt för regler och normer; både inom fotbollen och samhället i övrigt, samt respektera andra människor, både vuxna och barn.
  • Att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning.
  • Att skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över ASSI IF och agerar på och bredvid planen som goda representanter för föreningen.
  • Att genom en stor bredd på verksamheten skapa ett stort urval för framtida seniorsatsning.
  • Att utveckla föreningens egna ungdomar så att de senare kvalificerar sig till spel i föreningens seniorlag.