Vision och policy

Vår vision: Assi IF ska erbjuda den bästa fotbollsutbildningen för såväl spelare som ledare.

Assi IF:s ledarinstruktion 

Denna ledarinstruktion har kommit till för att vara ett stöd till alla ledare i klubbens fotbollsarbete, men också för att klarlägga Assi IF:s mål och medel med främst ungdomsfotbollen.

ASSI IF:s föreningspolicy 

  • Föreningen bedriver fotboll för flickor, pojkar, damer och herrar. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att det attraherar nya utövare varje år, främst avseende en väl fungerande ungdomsverksamhet
  • Föreningen skall även fortsättningsvis vara en av de ledande i Norrbotten avseende flickfotboll och därför aktivt arbeta för att vårt representationslag för damer till största del skall bestå av egna produkter. 
  • De aktiva skall behandlas jämlikt, damer och herrar skall tilldelas träningstider, matchtider, medicinska behandlingar, resersättning, förlorad arbetsförtjänst på lika villkor. Detsamma gäller också flick- och pojklagen vid de delar som gäller dessa. 
  • Ungdomsledarna skall utbildas i ledarskap och speciell vikt skall läggas på att föra ut föreningens syn på droger och alkohol i samband med idrottsutövandet. Interna ungdomsledarkonferenser skall genomföras varje år där föreningsfrågor skall diskuteras samt också de regler som gäller för ledare och spelare inom föreningen. Endast i ungdomstävlingar som Lilla VM och DM (14 - 16 år) tillåts ledarna att ta ut "de bästa" ungdomsspelarna i de representationslag som föreningen deltar med 
  • Föreningen skall aktivt söka samarbete med andra närliggande föreningar, både inom ungdoms- och seniorsidan. 
  • Föreningens ekonomi skall vara väl balanserad och avgifterna för våra idrottande ungdomar skall vara låga. Föreningens medlemmar bidrar "ekonomiskt" med arbete under våra större arrangemang som till exempel BD-Open och Kalas Kalix. 
  • Föreningen skall i möjligaste mån sträva efter att seniorlaget på dam- och herrsidan till största del består av egna produkter i framtiden.