Föräldrar

Spelarnas förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och föräldrar för att nå ett bra resultat.

Föräldrar ska informeras om ASSI IF:s ledarinstruktion och vara insatta i hur ASSI IF är organiserat. Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför nödvändigt att föräldrar informeras om ASSI IF:s långsiktiga målsättning.

Vid bildandet av lag genomför föreningen ett föräldramöte där ledarinstruktionen redovisas. Föräldrar ska också involveras i verksamheten. Det finns många uppgifter som föräldrar kan hjälpa till med.

Föräldrar ska på föräldramöten ges möjlighet att utvärdera och påverka planeringen. Detta gäller ungdomsfotbollen. Föräldrar ska också få information om hur de bäst stöttar sina barn inom fotbollen.