Cuper och läger

Cupspel får inte gå ut över träningen. En turnering kan dock vara en rolig upplevelse och kan läggas in före seriestart och under sommaruppehållet.

Cupdeltagande och resande ska ransoneras i lägre åldrar. Efterhand som spelarna blir äldre ordnas attraktivare cuper och resor. Träningsläger bör arrangeras varje år från och med inlärningsfasen. Ett läger med övernattning utvecklar spelarna socialt.

Resmål för läger och turneringar

Nybörjarfasen (6 - 9 år)

Lagen deltar i BD-Open, fem-manna lag. Inga andra cuper. Annars eftersträvas internmatcher från och med sju års ålder.

Inlärningsfasen (10 - 12 år)

Träningsläger är viktigt för att kunna träna teknik under bra förhållanden. Läger och cuper bör förläggas i Norrbotten och inte längre bort än 10-15 mil. I undantagsfall kan eventuellt deltagande i cup i Västerbotten tillåtas. Spelarna bör vänjas vid att bo under enklare former som till exempel i skolsal.

Utvecklingsfasen (13 - 16 år)

Inom Norrbotten och Västerbotten. I undantagsfall kan deltagande i cup i exempelvis Göteborg tillåtas. Det kan vara viktigt att söka bra intressant motstånd.

Prestationsfasen (17 - 19 år)

Turnering och träningsläger i Norrland. I undantagsfall kan deltagande i cuper i hela Sverige tillåtas.