Assi IF prisades av SvFF och ICA.

Fint pris utdelades i Luleå.

Luleå SK och Assi IF fick mottaga pris av ICA och SvFF

Igår den 11/12 hade SvFF och ICA kallat till träff i Hertsön (ICA Supermarket) för att dela ut pris för väl genomförda projekt inom området ”Alla är olika, olika är bra”.

För vår del så har ju ett projekt genomförts med målgruppen ”utrikesfödda tjejer” som leds utav flickor/damer. Projektet startades i början utav år 2017 och har pågått sedan dess dvs också hela året 2018. Projektet har letts utav spelare från Elitettan laget och många inslag har varit mycket omtyckta, inte minst att utrikesfödda har bussats till matcherna som Elitettan laget spelat år 2017. Dessutom har projektet lyckats engagera familjerna till barnen vilket inneburit att intresset legat på en bra nivå hela tiden dvs åren 2017 och 2018. Det var glada miner både hos LSK,arna och hos de representanter som Assi IF hade på plats hos ICA Supermarket i Hetsön. SvFF och ICA tackade båda föreningarna för deras insatser och överräckte penninggåvorna samt blommor. Assi IF representerades utav Frida Björck, Kenth Wärja och Lennart Vikström. Assi IF vill framföra ett STORT tack till de ledare som genomfört projektet (Paulina Hedqvist, Fernanda da Silva och Erin Craig) samt de tjejer och familjer som i 2 år medverkat i alla de aktiviteter som projektet innehållit.