Damverksamheten 2018

Under hösten pågått diskussioner med Gammelgården avseende möjligheterna att spela med ett gemensamt lag i Div 2.

Det har under hösten pågått diskussioner med Gammelgården avseende möjligheterna att spela med ett gemensamt lag i Div 2, då under GIF,s föreningsnummer för att stärka upp deras lag i syfte att bli konkurrenskrafigare än tidigare år.

Efter att sportrådet haft ett möte så blir det så att vi tyvärr måste avstå denna möjlighet, då den främsta anledningen är att vi i alla lägen måste ge Elitettans spelare möjlighet att spela fotboll i ett annat lag än elitlaget. Att inför alla matcher hålla på med övergångar ger en osäkerhet som inte gynnar elitverksamheten. Dessutom så innebär detta också att spelare ”lättare” kan flyttas mellan lagen i syfte att utveckla individen. Regelverket är också så att dessa övergångar kräver stor framförhållning och det skulle ha blivit ”mycket krångligt” och tidskrävande att flytta olika spelare från elitlaget till GIF varje vecka.

Istället kommer klubben att fortsätta samtalen med GIF utifrån ”hur talangutvecklar vi” (GIF/Assi IF) de spelare som finns tillgängliga.

Samtalen kommer alltså att fortsätta och från Assi IF hoppas vi att detta skall vara positivt framöver för båda föreningarna.

Våra senior/juniorlag blir då följande: Elitettan, Div 2 och preliminärt F 17/F15. Ledarfrågorna är till största del lösta för dessa lag och vi hoppas att utvecklingen fortsätter för de ungdomar som spelar vidare med oss. Pierre Persson kommer att inom kort träffa dessa ledare för vidare diskussioner i träningsupplägg etc. Talangträningar kommer att prioriteras för att utveckla individerna, men detta först när allt förankrats och alla berörda ledare informerats om upplägg mm.

 

Sportrådet/Joakim Abrahamsson