Information från styrelsen

Styrelsen för Assi IF vill härmed informera om det testamente som Leif Tapani gjort där hans tillgångar skulle tillfalla Assi IF.

Leif;s testamente upprättades under sommaren år 2016. Föreningen fick av Leif personligen veta att han hade för avsikt att ge föreningen sina tillgångar pga av att han inte hade arvsberättigade släktingar. Att Leif hade ett gott förhållande till föreningen är allmänt känt och han ville väl för den verksamhet föreningen bedrev.

I hans testamente så fanns det också skyldigheter för föreningen Assi IF i form utav att gravsten skulle införskaffas och sättas på plats. Detta är beställt och skall genomföras snarast när tjälen släppt i marken. Vidare ville Leif att föreningen skulle bli gravrättsinnehavare för familjegraven Tapanis. Detta är också fullgjort och i 25 år har Assi IF gravrätten för denna familjegrav.

Styrelsen har också som en 1;a åtgärd med anledningen av Leif;s arv, beslutat att ALLA ungdomar som finns i vår verksamhet och är 6-15 år skall vara helt avgiftsbefriade. Detta skall gälla tillsvidare och syftar till att Leif på så sätt “sponsrar” alla de ungdomar som tillhör Assi IF på något sätt. Leif var mycket mån om alla de ungdomar som representerade föreningen och sa alltid “stötta våra ungdomar – de är framtiden”

Föreningen är mycket tacksam för ALLT Leif gjort för föreningen och alla de tillgångar som kommit föreningen tillgodo kommer att förvaltas på bästa sätt och dessa medel är satta på konton som ger framtida avkastning. Allt detta enligt Leif;s egen önskan.