ASSI logo puff

Information rörande Elitettan och framtiden

Senaste dagarna har ni nog alla tagit del av informationen att styrelsen efter noggrann utvärdering beslutat att vi tyvärr behöver avstå från vår plats i Elitettan för kommande säsong 2020.

Aktuellt läge

Detta är naturligtvis inte ett lätt beslut att fatta, men som förutsättningarna ser ut var detta en nödvändighet.

Föreningen har genom alla år, från 2010 och framåt haft en stor andel lokala spelare i spelartruppen. När vi kvalificerade oss till Elitettan bestod laget ca 15 lokala spelare. Under de senaste tre åren har detta inte utvecklats i den riktning som vi alla hade hoppats och velat. Trots intensivt arbete med bla talangträning har tyvärr truppen inte kunnat fyllas på i den takt som hade behövts för en stabil bas med en merpart av lokala spelare.

Under säsongen 2019 var andelen lokala spelare i spelartruppen nere på hälften av det vi hade vid uppgången till Elitettan. Inför säsong 2020 ser vi att ytterligare kalixbaserade spelare försvinner från spelartruppen.

Intresset för träning varje dag samt spel i Elitettan har varit lågt från våra egna spelare i åldern 17-20 år. En anledning kan vara att våra elitspelare i år på 7 månader endast haft 4 helger lediga, vilket tagit hårt på våra spelare. Bortamatcherna tar 2 dagar i anspråk med resor, övernattningar, busstransfers mm. Dessutom “träningar varje dag”

Samtal har genomförts med ett 30 tal spelare inom närområdet Haparanda/Luleå, men vi kan konstatera att attraktionskraften att flytta till Kalix är tyvärr för litet.

Till detta kommer ledarsituationen, som förändras inför kommande säsong, då vår sportchef slutar, vilket kraftigt påverkar föreningens möjligheter att rekrytera spelare. På tränarsidan har vi haft pendlande tränare (Luleå/Boden området) vilket varit mycket påfrestande för alla inblandade. Situationen inför 2020 är likartad då inga kvalificerade tränare tyvärr finns att tillgå i Kalix.

Av dessa anledningar, tillgången av lokala spelare och ledarsituationen så bedömer styrelsen att spel i Elitettan inte möjligt för oss kommande säsong. Det är med stor sorg vi fattat detta beslut.

Vi har under dessa tre åren lärt oss jättemycket utav spelet i Elitettan och inte minst vad som krävs för Elitfotboll. Flera utav de projekt som SvFF bedrivit har gett klubben ovärderlig kunskap och insikt som nu kan nyttjas fragment i klubbens löpande arbete.

En viktig sak som nu också sker är den generationsväxling som klubben är mitt inne i och som tar sikte på att föra över kunskap till ett nytt ledarskap inom klubben. Att växla över med laget i Div 2 ger trygghet och stora möjligheter till att göra “något bra” inför framtiden.

Många undrar över ekonomin och där kan vi konstatera att klubben gjort ett otroligt bra arbete och summeringen av de 3 åren i Elitettan är att det varit goda år även ekonomiskt sett.

Det ovan sagda ger förhoppningsvis läsarna den bakgrund som legat till grund för Styrelsens beslut avseende Elitettan.

Inför 2020

Föreningens Div 2 lag blir grunden till det lag som spelar Damfotboll kommande säsong. Vår förhoppning är att någon/några från Elitettan truppen förstärker den trupp som kommer att bestå av “kalixprodukter”.

Det mest glädjande är att tre egna spelare som betytt oerhört mycket genom alla år nu kommer att ha ansvaret för laget. Våra nya ledare kommer att vara: Lina Henriksson, Frida Björck och Camilla Sundqvist.

Det är med stor tacksamhet och mycket glädje vi hälsar våra “trotjänare” VÄLKOMNA i Era nya roller. Deras erfarenhet från träning i “elitmiljö” kommer att bli av mycket stor betydelse för vårt nya damlag.

Föreningens ambitioner för framtiden är även att vidareutveckla vår ungdomsverksamhet och skapa förutsättningar för en god kamratskap mellan ungdomar och erbjuda dem en hälsosam och aktiv fritid. Förhoppningen är att vi alla tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra fina ungdomar och ger dem alla möjligheter att utvecklas framåt.

Glädjande nyheter

En annan positiv sak som skett i närtid var att fyra stycken föreningar fick mottaga 50000 kr vardera under Fotbollsgalan den 11/11 (den TV sända galan från Hovet). De föreningar som fick mottaga dessa priser var Rosengård och Göteborg/Kopparberg från Allsvenskan och Assi IF samt Lidköping FK från Elitettan. Priset avsåg lägst antal varningar under innevarande säsong dvs 2019.

Vi representerades av Torbjörn Lahti på galan.

/Styrelsen