Lägesrapport från styrelsen

Rapport från styrelsemöte

Styrelsen träffades igår och många frågor diskuterades, främst avseende vårt Elitlag Damer. Klart står nu att vi tappar ett par spelare ur truppen från 2017 och dessa skall ersättas fullt ut med spelare av god kvalitet. I och med Pierre Perssons intåg som huvudcoach så har många spelare hört av sig pga att de vill bli tränade av en ”bra coach”. Dessa spelare finns både i Sverige och utomlands och vi jobbar nu efter en lista där Pierre gett sina rekommendationer. Det borde gå att presentera ”något nytt” före julafton avseende denna fråga.

I övrigt pågår rekrytering av övriga ledare kring laget och träningsmatcherna för vintern/våren spikas klart den kommande veckan.

Utvärderingsarbetet från den genomförda säsongen visar på att vi behöver förstärka oss på vissa positioner, vilket vi får återkomma till. Marknadsgruppen har träffats och lagt grunden för innehållet i den nya foldern som skall gälla för år 2018.

Mycket glädjande är att vår anläggning nyttjas alltmer utav våra partners – enbart i november/december har vi haft ca 20 event/konferenser i våra lokaler, vilket betyder mycket för vår verksamhet.

Samarbetet med Gammelgårdens IF kommer bland annat att innebära att utbildning av ledarna inom resp klubb görs gemensamt – allt under den nye coachen Pierres ledning, men även Jocke Abrahamsson kommer att dela med sig av sina erfarenheter av träning på hög nivå.

Styrelsen beslutade också att bjuda in till Sponsorträff fredagen den 26/1 2018, där föreningen bjuder in sina partners till After Work inklusive mat och underhållning. Inbjudan skickas ut vid årsskiftet