Minnesgåvor för goda insatser

Vid föreningens sponsorträff utdelades ett par minnesgåvor ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat i föreningen i många år, med hög grad av engagemang och lojalitet.

Joe Rathod

Joe;s insatser för oss under många år har varit av mycket stor betydelse, då han med ett enormt engagemang har löst många skador och rehalibiteringar på ett bra sätt för både spelarna och klubben. Inte minst har han kunnat ordna stöd och hjälp via sjukvården när så efordrats. Joe har aldrig lämnat något åt slumpen utan oförtrutet jobbat med de spelare som behövt hjälp – helt enkelt en viktig person som alltid gjort det som krävts för att hålla spelarna i spelbart skick. Klubben vill med denna gåva tacka Joe för allt gott han gjort hittills för klubben.

Jocke Abrahamsson

Jocke rekryterades först som fystränare till klubben efter att han avgått som landslagskapten för skidlandslaget efter OS i Vancover. Jocke blev i och med framgångarna i OS också utsedd till årets ledare i Sverige – ett mycket bra val. I Jocke fick vi en ledare som påbörjade uppbyggandet av damlagets fysik, som senare ledde till uppgången till Elitettan. Jocke blev mycket omtyckt som fystränare och laget efterfrågade ofta om inte ”vi skulle träna efter Jockes fys”. Senare övergick Jocke till vår Sportchef och då fick han ett sportsligt ansvar för Elitlaget, vilket han utförde till klubbens stora belåtenhet. Sammantaget var Jocke en utav anledningarna till att lagets fysik var utomordentlig och dessutom som Sportchef så verkade Jocke utåt med stor pondus, vilket innebar framgångar även i den positionen. Att vi i Kalix har en sådan profil med dessa egenskaper skall vi alla vara stolta över och vi önskar Jocke allt gott i hans framtida ledarskap, vartän den nyttjas.

Marcus Roininen

Marcus har verkat i klubben i flera omgångar och år och dessutom i olika positioner. En av Marcus absolut bästa egenskaper är att han tar sig an ledarskapet med inlevelse, god ordning och struktur och med stor andel av dokumentation i sitt uppdrag, där inget lämnas åt slumpen. I och med att Marcus också talar finska så har han varit en länk för klubben österut, vilket också varit mycket betydelsefullt. Sista året som Sportchef och assisterande tränare var jobbig för Marcus, då han dessutom har en ”tung tjänst” inom Haparanda kommun, så har arbetsdagarna oftast varit 10 – 12 timmar. Eftersom Marcus känner klubben väl så har han alltid verkat för klubbens bästa och klubben är mycket tacksam att vi haft Marcus i alla de roller han haft genom alla år.

Håkan Hansson

Håkans arbete i klubben har omfattat många delar, men hans insatser i att bygga ut klubbanläggningen har varit av avgörande betydelse för att det skulle bli färdigt och klart. Under åren 2008 – 2010 fanns Håkan dagligen på arenan och oförtrutet och ideellt arbetade Håkan med att färdigställa kansli, coch corner, kök och klubbrum mm. Håkan är mycket ordentlig och noggrann vilket bidragit till att vi har en anläggning av ”toppklass”. Då dessutom Håkan fotat och dokumenterat all vår verksamhet så finns det en mycket viktig ”skatt” att ta del utav och vi vet att spelarna uppskattat att se alla foton Håkan tagit vid matcherna. Vi är Håkan skyldig detta TACK, för allt han hjälpt oss med under minst ”10 års tid”

Ingvar Gälman

Ingvar ”Igge” Gälman har verkat i olika roller under många, många år inom föreningen, men går nu vidare i andra uppdrag. Föreningen vill tacka Ingvar för allt som gjorts i vår förening vilket varit av omfattande art. TACK Ingvar för gott föreningsarbete under många år.