Intervju med Mirror

Intervju med Anders Brännmark och Jörgen Nilsson från Mirror.

Ni har utvecklat hemsidorna för både BD Open och ASSI IF. Vad jobbar Mirror generellt med?

Vi har en bred verksamhet. Vi har tre olika affärsområden, Webb, System och Teknik. Webb jobbar med webbutveckling, design och kommunikation. Hemsidor, Facebook och filmer för att nämna några. System jobbar med  systemutveckling, dvs utveckling av våra kunders egna datasystem och Teknik jobbar bland annat med drift och underhåll av de webbplatser och system som vi levererar, men även externa kunders olika IT-miljöer.

Hur många jobbar på Mirror? Åldersstruktur?

Idag  är vi 24 medarbetare. Åldersmässigt har vi en bra blandning, från 20 år till 60 år. Men vi vill gärna bli ännu fler kollegor på våra två kontor i Kalix och Luleå.

Hur tror ni utvecklingen kommer att vara för er framöver?

Vi ser ljust på framtiden. Vi jobbar i en bransch som är i ständig förändring, liksom samhället i stort. Utbudet och efterfrågan av digitala tjänster i samhället kommer att öka framöver. Behovet av våra tjänster kommer inte att minska, däremot tror jag att utbudet kommer att förändras. Företag går till exempel mer och mer mot molnbaserade tjänster istället för att investera i egen hårdvara. Kommunikation blir allt viktigare och framför allt hur och var vi kommunicerar med varandra. Det är viktigt att man som företag hänger med i denna utveckling, och möter sina kunder där de faktiskt finns.

Ni är en s.k Guldpartner till Assi IF och är en mycket viktig samarbetspartner. Ser ni något värde i samarbetet med idrotten?

Absolut. Assi IF har ett bra barn/ungdomsarbete. Det vill vi gärna bidra till. Det är också viktigt för Kalix att ha ett framgångsrikt lag i eliten, det kan vi vara stolta över. Assis damlags framgångar uppmuntrar och inspirerar oss andra.

Vår hemsida har cirka 7000 besökare per månad – är det värdefullt för er?

Absolut, med den nya plattformen för Assis digitala kommunikation och förhoppningsvis fortsatta framgångar för lagen hoppas vi att besöksantalet – och intresset för klubben - ska fortsätta att öka.

Samarbetspartner