Stipendium för Integrationsarbetet

Fernada, Eva och Erin

Under sommarfesten utdelades det några stipendium och där bl.a vår klubb uppmärksammades för sitt engagemang i arbetet med integration av nyanlända flickor. Projektet startades år 2017 och fortgår även i år och det är en grupp på ca 15-20 utrikesfödda flickor som aktiveras genom våra elitspelare. Ifjol leddes projektet utav Paulina Hedqvist och i år så jobbar bl.a Fernanda da Silva och Erin Craig i projektet. Föreningen är mycket tacksam över det engagemang som gruppen har och inte minst är alla flickors föräldrar belåtna med att de på detta sätt får kontakter och nya vänner i sitt nya hemland. Stipendiet mottogs av styrelseledamoten Eva Gustafsson tillsammans med Fernanda da Silva och Erin Craig.