Assi IF satsar på utbildning av alla ledare inom föreningen

Styrelsen har under hösten diskuterat viktiga framtidsfrågor och försökt se framtiden an ur perspektivet - ”hur skall vi bli bättre”? Ett av de beslut som fattats är att vidareutveckla de egna ledarna, främst då alla ungdomsledare. Efter diskussioner med SISU och NFF så skall en intern ledarutbildning genomföras i flera steg. Den första sammankomsten är lagd till den 25/2 2017. Målet är också att få till en ”levande spelarutvecklingsplan” för våra ungdomar och målet är att vi skall kunna erbjuda en bra utbildning och fostran av alla våra ungdomsspelare. Under våren kommer dessutom våra ledare att samlas ytterligare för vidareutbildning – och det slutliga målet är att alla våra ledare skall inneha UEFA Diplom C behörighet, innan säsongen startar i april/maj månader. Om någon läsare av dessa rader känner sig inspirerad av att ansluta till vår verksamhet, så lovar vi att Du/Ni kommer att få det stöd som krävs i form av utbildning och annan kunskap som erfordras för Ditt ev ledarskap hos oss. Har Ni frågor ring Dag Eliasson tel 076 – 761 35 05 eller Ordf Lennart Vikström tel nr 070 – 637 82 54 Styrelsen