Bengt – en volontär av bästa märke

Bengt Andersson

Bengt Andersson är en person som har ett livsöde som är både unikt och fantastiskt. Att Bengt lever är överhuvudtaget ett under för det livsöde Bengt genomgått är som hämtad ur en saga. Kort sammanfattning: År 2011 den 6 April fick Bengt både hjärtinfarkt och hjärtstopp på samma gång och Bengt var ”död” i 31 minuter. Hans räddning var att Bengt befann sig på Storheden (lastbilverkstan) och rådiga arbetskamrater startade direkt upp med hjärt och lungräddningsinsatser. Att dessutom ambulansen fanns inom 6-7 minuter gjorde att Bengt fick hjälp ganska omgående. Personalen på Sunderby sjukhus fick igång Bengts hjärta efter 31 minuter då också en sprängning av stora artären in till hjärtat utfördes. Bengt var nedkyld och nedsövd i 3 dygn och minns inget från veckan det hände till och 3 veckor efter händelsen. Den prognos som befarades för Bengt var att han troligtvis skulle få tillbringa stora delar av sitt framtida liv i sjuksängen. Men Bengt var fast besluten över att påverka sitt eget liv och startade upp att träna efter sin egen förmåga så fort detta gick att göra ur hälsosynpunkt. Träningen blev det som gjorde att Bengt återfick både krafter och funktioner i sin kropp efterhand och tillfrisknandet gick allt bättre och nu ser man endast att Bengt nära nog återfått det mesta av sin rörlighet, även om det naturligtvis är långt till att Bengt kan återfå alla sina tidigare funktioner i kroppen. Bengt är mycket tacksam till alla som hjälpt honom inom sjukvården och tackar dessutom sina arbetskamrater och framförallt sin familj som med sitt rådiga ingripande hjälpte honom till att åstadkomma hjärt- lungräddning samt dessutom att han snabbt kom in till Sunderby sjukhus.

Bengt Andersson var en av de första som hösten 2016 tog kontakt med föreningen och ville hjälpa till när damlaget gick upp i Elitettan. Nu ansvarar Bengt tillsammans med Anna Wahlberg för alla kiosker under Elitettan matcherna samt alla andra matcher som spelas på BillerudKorsnäs Arena i mån av ork. Ett uppdrag han utför på allra bästa sätt. Planerar och köper in varor, hämtar och ser till att allt är OK i kiosken vid Arenan till alla de ca 250 matcher som skall spelas i år inom Assi IF;s regi. Att Bengt är en ordningens man ser vi redan då rutinerna i kiosken förfinats ytterligare och stödet för de som jobbar har förbättrats, vilket styrelsen är mycket tacksam över. Bengts egna ord om engagemanget är – ”att jag engagerat mig ser jag som ett sätt att komma ut i det sociala livet och redan nu känner jag att jag fått nya bekanta tack vare min bisyssla här på Arenan. Jag tycker att vi fått till en bra arrangemangs kommitté under Dag Eliassons ledning och det känns skönt att åka hem efter Elitmatcherna – man är nöjd helt enkelt, även om blir trött så känns det bra faktiskt” avslutar Bengt denna intervju.

Från föreningens sida är vi oerhört glad över Bengts insats och vi hoppas att flera som läser dessa rader hör av sig – för flera volontärer behövs inom idrottsrörelsen. Bengts fantastiska livsöde har nu inneburit ett engagemang som både barn, föräldrar, ledare inom klubben är mycket tacksamma över -  TACK Bengt!

Styrelsen Assi IF