Dag Eliasson - arrangemangsansvarig

Dag Eliasson

Styrelsen arbetar intensivt med 2017 års organisation och försöker forma de olika ansvarsområden som behövs för att åstadkomma en bra och funktionell organisation kommande år i Elitettan. Klart är nu att Dag Eliasson kommer att få ansvaret för arrangemangsgruppen som kommer att ha ett totalansvar för matcharrangemangen i Elitettan. Gruppen kommer att innehålla ett ca 10 tal personer och målet är att dels innehålla de krav Svensk Elitfotboll kräver för våra matcher, men också med målsättningen är att alla våra åskådare skall uppleva matcherna som meningsfulla. Styrelsen jobbar vidare med att hitta flera personer som vill/kan hjälpa till med olika sysslor kring föreningen kommande år. I "Dagge" känner vi att vi fått en plikttrogen person som med fullo kommer att gå in i sin arbetsuppgift - mycket bra lösning. Vi kommer att återkomma allt eftersom med information ang de olika delar som kommer att förstärkas inom föreningen

 

Styrelsen Assi IF