Herrlaget till div.3

Styrelsen har beslutat att herrlaget kommande säsong ska spela i division 3.

En av anledningarna till beslutet är den fördyring som blev när SFF utökade serien från tolv till 14 lag. Denna ändring innebär kostnadsökningar när det gäller resor och hotell. Men det som vägde tyngst i beslutet var tillgången på division 2 spelare i närområdet det närmaste året.

Spel i division 2 hade inneburit flera spelare utanför närområdet och det hade stridit mot förenings policy som för närvarande säger att cirka 70 procent av truppen ska komma från närområdet.

Nu blir det spel i division 3 och möjlighet att ge speltid åt lite yngre spelare samtidigt som truppen måste förstärkas med spelare utifrån, dock inte lika många som om det hade varit spel i division 2.

Det som nu pågår är samtal med spelare från både dam- och herrtruppen för att få så slagkraftiga trupper som möjligt 2014.

Ledarsidan på de bägge lagen är i stort sett klar. Det som ännu saknas är målvaktstränare på damsidan.

Teamet på herrsidan består av Mattias Andersson, Glenn Edvartsen, Ingvar Gälman och Olov Nordgren.

På damsidan: Juoko Liakka, Eva Gustavsson och Joakim Abrahamsson.