Organisationen förstärks

Igge ingår i organisationen 2017.

Efter uppgången till Elitettan så har föreningen jobbat parallellt med många olika frågor och speciellt har styrelsen arbetat med att söka bästa lösningarna på att förstärka vår organisation. Så har skett med tex arrangemangen runt matcherna, förstärkt marknadsorganisation och nu även av kanslifunktionen.

Vi kan nu mycket glädjande meddela att den genom hela livet ”trogne föreningsmänniskan” Ingvar ”Igge” Gälman förstärker oss rejält kommande säsong. Styrelsen beslutade vid gårdagens möte att ”Igge” kommer att arbeta med främst följande inriktning:

  • Ansvarig för Sportkommitten tillsammans med Sportcheferna med prioritet på budgetuppföljning på alla sportsliga utgifter
  • Ansvarig för alla föreningens sportsliga inköp samt upprättande av avtal där så är möjligt
  • Bokning av resor, hotell och mat mm
  • Bokning av träningstider för lagen inom Assi IF och schemaläggning av matcher och tider på BillerudKorsnäs Arena
  • Ansvarig för vissa löpande kansliärenden vilket innebär att bemanna kansliet del av dagar. Telefontid för kansliet meddelas vid senare tillfälle

Styrelsen är mycket nöjd med att ”Igge” åter får en central roll i föreningsarbetet och i och med denna rekrytering känner vi att en viktig del i förstärkningen av organisation inför Elitettan spelet nu landat.

Vidare från senaste styrelsemötet är att föreningen kallar samtliga ungdomsledare inkl föräldragrupper till möte onsdagen den 14/12 kl 18.00

Sammanfattningsvis känns det som att föreningen tagit kliv framåt på alla plan och vi kan med tillförsikt ta oss an utmaningen som det innebär att vara elitförening.

 

 

Styrelsen

Assi IF