Information

Under hela året 2015 har det pågått ett arbete inom Assi IF där frågor kring vår verksamhet belysts och gåtts igenom mycket grundligt.

För herrfotbollen har ett flertal möten genomförts mellan klubbarna Assi IF och IFK Kalix. I och med att vi inför nästa år skulle få två Div 3 lag i Kalix så har frågan verkligen ställts på sin spets. Vid de spelar- och ledarintervjuer som Assi IF genomfört har det visat sig att vi som förening har för litet antal spelare för att genomföra en säsong i Div 3. Huvudspåret har därför varit att ha ett gemensamt lag i Div 3 kommande säsong.

Diskussionerna med IFK Kalix har slutligen inneburit att vi inte enats om ett gemensamt lag, utan en ny situation har uppstått.

Bristen på bärande spelare, samt att det finns för lite spelare tillgängliga hos oss, innebär att vi inte kan genomföra seriespel i Div 3. Att bygga lag på pendlande spelare är inte uthålligt och dessutom hämmar detta nya yngre spelare att utvecklas i "rätt miljö"

Styrelsen inom Assi IF har därför beslutat för Kalixfotbollens bästa att spelarna skall finnas tillgängliga främst för andra klubbar i Kalix, och målet är att alla spelare skall spela fotboll kommande år. Assi IF kommer att hjälpa alla nuvarande spelare till att bra lösningar erhålls för var och en av de nuvarande spelarna.

En mycket viktig sak som klubbarna IFK Kalix och Assi IF är överens om är att det inom ungdomsfotbollen skall samarbetas så att så många lag som möjligt skall kunna spela fotboll de kommande åren - det vill säga att ungdomsfotbollen fortsätter som tidigare inom respektive klubb, men nu med ett mera strukturerat samarbete.

Naturligtvis är det tråkigt för oss inom Assi IF att inte ha ett herrlag kommande år - men vi tror att detta kommer att gynna Kalixfotbollen på sikt och framförallt bidra till att "alla drar åt samma håll"!

Damfotbollen inom föreningen berörs inte. Här gäller att det nu öppnas nya möjligheter till den framtida verksamheten, där framförallt en stärkt organisation skall skapas för att möta nya utmaningar. Prioriteten är att lägga grunden för en långsiktigt bra verksamhet som tog sin start redan år 1969. En satsning på tjejfotbollen där talangutvecklingen måste prioriteras ytterligare, för att föreningen skall kunna ha lag av bra kvalitet i framtiden