Lägesrapport

Information från ordf. Lennart Vikström

Har gjort den bedömningen att jag måste skriva ner några rader pga det ”enorma” intresse som både media, privatpersoner, ledare och övriga intresserade har för ”vad skall hända nu i föreningen”

Därför vill jag ge denna korta lägesrapport – och alla frågor som bollats upp skall ju naturligtvis bearbetas – men allt måste ske i rätt takt osv

  1. Ledarfrågan. Vi är enormt nöjda med de ledare vi har och vi skall nu i första hand ta ett resonemang med Fredrik Söderholm och eftersom vi har samma mål – dvs att fortsätta vårt samarbete, så där hoppas vi att vi att når det gemensamma målet dvs att Fredrik fortsätter att leda laget. Övriga ledare skall vi naturligtvis också tala med – men det kommer att ta ca 14 dagar innan all utvärdering skett.
  2. Våra utländska spelare lämnar oss denna vecka och idag samt i morgon utvärderar vi dels årets säsong – men naturligtvis pratar vi om 2017 också. ALLA andra spelare skall vi naturligtvis också tala med och som jag ser det så måste ju 2017 års lag till allra största del bestå av 2016 års lag.
  3. Samarbete med andra lag mm (Piteå har ju nämnts i ett flertal median). Klart att vi skall samarbeta med andra klubbar – vore ju befängt annars. Med Piteå har vi redan bestämt att vi skall träffas när deras säsong är över. Här tror vi på att vi kan få till ”något riktigt bra”!
  4. Övrig verksamhet i klubben. Låt mig slå fast – föreningen är i ett mycket gott skick och inger framtidstro. Lag 2 Damer som vann Div 3 och nu skall spela i Div 2 innebär att vi skall lägga upp en strategi över hur träningsgrupper och spelare skall utvecklas vidare. Herrlaget gjorde det bra och skall naturligtvis finnas även år 2017 – nuvarande ledare jobbar intensivt med detta just nu. Ett viktigt beslut är taget och det är att ALLA ungdomslag inte skall drabbas pga av att vi gått upp till ”eliten” – snarare måste vi satsa ännu mera på våra ungdomsledare och nyrekrytering av nya ungdomar. Vi skall samla våra ungdomsledare före jul för att diskutera kommande säsong mera i detalj ”lag för lag”! Man skall vara stolt av att tillhöra ”en Elitklubb” som ungdomsspelare – och inget lag skall kännas oviktig i vår klubb!
  5. Övrigt. Fantastiskt med alla uppvaktningar vi fått från Fotbolls Norrbotten och Norrland stöttar oss och beundrar vår verksamhet, vilket personligen känns mycket bra. Nu laddar vi för ett fint fotbollsår 2017 – och jag lovar att vi med jämna mellanrum skall ge ”Er läsare” information om hur föreningen arbetar med vår fotboll inför serierna 2017

 

Lennart Vikström

Ordf