Paulinas projekt för utrikesfödda flickor

Del av Paulinas grupp

Assi IF har ansökt och beviljats medel för att arbeta med att inkludera nyanlända flickor till olika former av aktiviteter – allt i syftet att påskynda en lyckad integration till det svenska samhället. Efter en utbildning och träffar med olika andra organisationer samt skolor i Kalix så har Paulina Hedqvist varje vecka aktiviteter (främst fotboll) för flickor och att det varit en lyckad uppstart råder det ingen tvekan om. Glädjen som finns bland de flickor som deltar är mycket påtagbar och Paulina berättar att det är ett 20 tal barn som aktiveras under träffarna och att det också är flera olika nationer dessa barn kommer ifrån.

Paulinas egna ord från träffarna: Man får mycket kärlek och engagemang tillbaka, det är väldigt givande och roligt och jag tror att detta uppskattas från dom som är med. Det är drop in till träffarna och jag har faktiskt fått hjälp från andra Elitettan spelare, vilket har varit nödvändigt, för ibland blir det körigt runt omkring.

Varför bara tjejer undrar vi?

Erfarenheterna från andra lyckade projekt i Sverige har visat att det bästa resultatet har åstadkommits via projekt för flickor som ”fotbollen” genomfört. Via dessa träffar så ökar möjligheterna att få andra kompisar och vänner samt att ”röra sig är viktigt” och att göra det i denna grupp verkar vara mycket populärt. Barnen har dessutom fått utrustning av klubben samt dessutom så har olika ungdomslag inom Assi IF skänkt både skor och tröjor till tjejerna, vilket har varit mycket uppskattat av både barnen och familjerna.

En mycket viktig del är att familjerna till alla utrikesfödda barn skall ”bussas” till samtliga matcher i Elitettan – allt i syftet att inkludera både barn och familjer till det svenska samhället. Möjligheterna att hjälpa till i föreningen som volontär kommer också att erbjudas de utrikesfödda, vilket dessutom är mycket bra, för all hjälp en idell förening kan få är mycket välkommen.

När snön tinat bort kommer Paulina att utveckla träffarna och preliminärt så skall en sommaridrottsskola genomföras efter skolavslutningen.

Alla läsare har nu möjlighet att skänka grejer till de nyanlända flickorna – alla saker kommer att nyttjas.

För mer information – och ev anmälan till att vara med i dessa aktiviteter gör Ni till Paulina Hedqvist 076 811 99 93

Läsarna kan gärna sprida denna nyhet vidare, för målet är att erbjuda ”Paulinas aktiviteter” till alla utrikesfödda tjejer oavsett vilka länder de kommer ifrån