Fotbollsskoj – med våra Elitspelare

Våra elitspelare engagerar sig i att aktivera de allra yngsta i år, dvs de som för första gången vill bekanta sig med boll och lekar. Projektet har som sitt främsta syfte att få barnen att röra sig ”mera” än vad de normalt sett gör. Att elitspelarna engagerar sig innebär att de yngsta får möjligheten att bekanta sig med spelare som är dels mycket duktiga, men också duktiga på att inspirera de yngsta i de lekar med boll som skall utföras. Både pojkar och flickor är na-turligtvis välkomna. Elitspelarna meddelar att de finns på Manhemsplanen varje onsdag mellan kl 17.00 och 18.00. Se annonsen! ALLA är Välkomna