Information från Styrelsen

Ny tränare är rekryterad

Mycket arbete i det dolda

 

Sen säsongen avslutades ca den 15/11 har arbetet varit minst sagt intensivt, för att kunna fortsätta att arbeta med den positiva utveckling föreningen haft de senaste åren. Ordförande har fått frågor dagligen om ”vad som händer” – och här kommer lite fakta i ”läget”!

Några saker i korthet:

  • Ny tränare har rekryterats och detta offentliggörs nu på onsdag den 6/12 kl 14.00 på en presskonferens som genomförs på Norrbottensmedia. Rekryteringen har skett utifrån en kravprofil som föreningen upprättat och processen har varit intensiv. Vi inom föreningen är mycket positiva till den rekrytering som gjorts och vi tror att detta leder till en fortsatt bra damfotbollsverksamhet på dam- och flicksidan i Kalix.
  • Den nye Elittränaren träffar spelartruppen den 6/12 kl 19.00. Vår sportchef och fystränare Jocke Abrahamsson kommer då också att berätta om både matcher och träningsupplägg för ”vintern” 2018.
  • En arbetsgrupp bestående av personer anknytna till Assi IF och Gammelgårdens IF har under hösten jobbat med frågor kring hur den framtida verksamheten inom Dam- och flickfotbollen i Kalix skall bedrivas och detta har nu fått ett första steg i och med att Div 2 trupperna i både GIF och Assi IF skall träna gemensamt. Den nye Elittränaren skall här också finnas med på ett hörn och bidra med den erfarenhet och kompetens som finns från verksamhet som byggts från grunden. Mycket spännande och vi tror att detta ger ny energi till de spelare som berörs.
  • En satsning på att utveckla ungdomsledarna inom Assi IF och GIF kommer att göras där också den nya Elittränaren kommer att ha ett stort inflytande på upplägget.
  • I övrigt så prioriteras att göra klart med spelarna i vårt fina lag detta år – för det som nu är gjort är i sammanfattning ”det spelarna förtjänar” dvs en fortsatt utveckling av en redan bra spelartrupp.

Följ hemsidan på onsdag eftermiddag – då släpps ”fina nyheter”!

 

Assi IF

Styrelsen