Marcus kallas in

Marcus Roininen

Marcus och Jocke delar på Sportchefsjobbet

Under hösten har vi upplevt att det blivit alltmer arbete med spelarfrågorna och i många fall så sker arbetet under stor tidspress och ibland så räcker tiden helt enkelt inte till. Föreningen har därför sökt lösningar på detta och nu kan vi med stor glädje meddela att Marcus Roininen ansluter i detta viktiga arbete och kommer att dels ingå i Sportrådet – men framför allt avlasta Jocke Abrahamsson i hans arbete med de sportsliga frågorna.

Detta innebär att Marcus och Jocke delar på Sportchefsjobbet och detta känns mycket bra naturligtvis. Från klubbens sida så känns detta fantastiskt bra, då vi vet vad Marcus kan åstadkomma genom sitt strukturerade sätt att arbeta. Kombinationen Jocke och Marcus ger också en kontinuitet som är mycket värdefull då det gäller både den befintliga truppen likväl som rekrytering av nya spelare.

En speciell insats planeras också för att förbättra scoutingen i närområdet (norra Sverige och Finland) – allt för att utveckla arbetet med spelarekryteringen kommande år.

Marcus egna ord:

Det är alltid roligt att kunna bidra med något med min erfarenhet trots ny utmaning men även en lärande roll efter att ha jobbat som tränare i 21 år. Assi IF står inför tuffa utmaningar närmaste tiden. Men jag har stora förhoppningar om att vi tillsammans ska försöka skapa något bra på kort-och lång sikt i alla led.

Jockes egna ord:

Det känns mycket bra att Marcus kommer in i detta läge och jag ser detta enbart som positivt då jag vet vad Marcus har för kapacitet som ledare. Att vi dessutom får en resurs till som jobbar mot den mängd uppgifter som finns för närvarande gör att vi kommer att få de förutsättningar som behövs för en fortsatt bra utveckling. Jag får också ny energi då Marcus tillkommer - helt klart. Välkommen Marcus!